Skapande skola

Kulturrådet avsätter 150 miljoner kr per år till Skapande skola, pengar som kan sökas för inköp av kultur. Från och med 2011 omfattar Skapande skola årskurserna 1-9. Bidraget kan användas till inköp av professionell kultur och till elevers eget skapande. Syftet är att stärka samverkan mellan kulturlivet och skolan. Mer information om Skapande skola finns på Kulturrådets webbplats.

Anlita en författare inom ramen för Skapande skola

Det finns många sätt att arbeta med skrivande och litteratur för att stärka elevernas kreativa förmåga och skaparlust. Författare kan med inspirerande seminarier och workshops hjälpa eleverna att hitta sin egen röst. Genom övningar kan de träna på och reflektera över sitt skrivande, och enskilt eller i grupp producera texter som i slutändan kan resultera i filmmanus, seriealbum, poesifestivaler, deckarantologier eller andra spännande projekt.

Författarcentrum har tagit fram några exempel på hur man kan använda sig av författare inom ramen för Skapande skola. Förslagen ska tjäna som inspiration till hur skolan kan arbeta med litteratur, språk och skrivande. För frågor och mer information kontakta författarförmedlarna som hör till samma region som du.

Bok & film – från boksida till vita duken

Vilka skillnader finns i berättandet i böcker och film, och vilka likheter? Hur förändras texten när böcker filmatiseras eller filmer omarbetas till bokversioner? Vilka element i texten finns kvar? Genom att undersöka olika beståndsdelar i en historia och hur de fungerar, får eleverna större insikt i och verktyg att bearbeta de texter som finns i deras omvärld.
Författare håller inspirerande seminarier och workshops om historieberättande, om manusarbete och om hur man gör film av manus, serier eller böcker.

Deckarskola – spänning och skrivlust

Att fånga en läsare med en spännande berättelse är en konst. Hur lägger man ut ledtrådar till läsaren utan att avslöja för mycket? Hur lyckas man få till ett logiskt slut? Deckarförfattare berättar om de viktigaste ingredienserna i en deckare och lär ut grunderna i hur man skriver en trovärdig berättelse.
Genom olika skrivövningar kan eleverna producera egna texter som kan samlas till t.ex. en deckarantologi.

Poesin lever!

Poesin lever och frodas i alla möjliga former, inte minst inom poetry slam-världen där poeter tävlar i estradpoesi. En annan variant är spoken word, en konstform där texter framförs i versform i snabbt tempo, ofta på ett underhållande sätt och ibland ackompanjerat av bakgrundsmusik.
Inom Skapande skola kan poeter leda workshops, introducera olika sätt att skriva och visa upp poesi på, samt hjälpa till i produktionen av t.ex. poesitävlingar och/eller framträdanden.

Serier & manga – berättelser i bilder

Inom Skapande skola kan professionella serie- och mangaförfattare inspirera skolelever till skapande i serieform. Vad kännetecknar genren? Vilken teknik använder man sig av? Hur ser arbetsprocessen ut? Kan vilken berättelse som helst berättas i serieform?
Genom seminarier och serieverkstäder kan elever få hjälp och motivation att producera egna seriealbum, utställningar mm.

Textverkstad – berättelser på tusen sätt

Vad kännetecknar olika texter? Vad händer om en texts typiska ingredienser ändras? Inom Skapande skola kan författare, genom verkstäder i skapande skrivande, uppmärksamma olika sätt att utforma berättelser på.
Eleverna kan få hjälp att träna på och reflektera över sitt eget skrivande och enskilt eller i grupp producera texter som i slutändan kan utmynna i filmmanus, dramatiseringar, antologier mm.

Kostnad: Från 4000 kr och uppåt, beroende på planerat upplägg, antal klasser och skolor samt val av författare.

Läs mer om författarna i vår databas.