Redaktörstjänsten

Redaktörstjänsten vänder sig till dig som redan har kommit långt med ditt manus, som tagit dig upp ur de vanligaste fallgroparna och som snart är i mål. Nu gör redaktören och du de sista justeringarna. Kontakt har ni via mejl eller per telefon, om ni bor för långt ifrån varandra för att kunna träffas.
Alla våra redaktörer har dokumenterad erfarenhet av redaktörsarbete.

Hur gör man?
Vi måste till att börja med få manuskriptets tjugo första sidor för bedömning samt en beskrivning av vad du tycker att du behöver redaktörens hjälp med. Beskrivningen bör inte omfatta mer än en A4-sida.
Mejla manussidorna och beskrivningen till manus@forfattarcentrum.net. I ärenderaden skriver du Redaktörstjänst. Bedömningen är kostnadsfri.
Under perioden 22 juni – 14 augusti har vi mycket begränsad möjlighet att bedöma manus.

Om manuset bedöms vara redaktörsdugligt anlitar vi en lämplig redaktör och ett avtal skrivs mellan dig, redaktören och Författarcentrum. När det gäller beskrivningen av redaktörsuppdraget, utgår vi från den beskrivning som du har mejlat in tillsammans med manusets första tjugo sidor. Det som också är viktigt att avtala är tidsåtgång och tidsramar. Därefter skickar du in hela manuskriptet enligt uppgifterna nedan.

  • Manuskriptet sänds som pdf, om det skickas digitalt och om inte redaktören önskar något annat.
  • Manuset ska vara försett med titel eller arbetstitel,
  • ha teckenstorlek på minst 12 pkt,
  • ha ett radavstånd på 1,5 eller 2,
  • ha 2,5-3 cm marginal på båda sidor,
  • vara sidnumrerat,
  • vara försett med en separat följesedel med manusets titel och ditt namn, fakturaadress, telefonnummer och e-postadress.

Vi har inte möjlighet att hämta ut manus som skickas med rekommenderad post. Skicka inte med några skrymmande pärmar.

Obs! Det är ganska få av manusen som vi får in till Redaktörstjänsten, som bedöms vara klara för redaktörsarbete. De manus som kommer igenom nålsögat har nästan undantagslöst varit inlämnade på Lektörstjänsten och därefter omarbetats, eller också har de skrivits av redan etablerade författare.

Kostnad
Du betalar 1.600 kr, därutöver 8 kr per manussida i genomläsningskostnad. Kostnaden därefter beror på hur pass omfattande manuset är och, förstås, på hur mycket arbete som är kvar att göra. Moms tillkommer med 25%.
Betalning sker mot faktura som skickas med e-post när manuskriptet inkommit till oss.

Skicka ditt manuskript till
manus@forfattarcentrum.net
eller
Författarcentrum Öst
Redaktörstjänsten
Roslagsgatan 50 A
113 54 Stockholm

Kontakt
Fredrik Lagerqvist, 08-611 58 04
Åsa Nordlinder, 08-611 58 06