Arvodeslista

Nedanstående arvoden är minirekommendationer. Det står varje författare fritt att begära högre ersättning för sitt arbete. Arvodeslista för utskrift

OFFENTLIGT FRAMTRÄDANDE Exkl. soc. avg.* Inkl. soc. avg.
Bibliotek, konferenser, litteraturfestival och
liknande (framträdande upp till två timmar)
  4 566   6 000
därefter per påbörjad timme      571      750
Framträdande upp till 15 min**   2 130   2 800
 –
SKOLAN (gäller även folkhögskola)
Klassbesök*** under samma dag
1 lektion upp till 60 minuter   2 283   3 000
2 lektioner   3 044   4 000
3 lektioner   3 805   5 000
4 lektioner   4 566   6 000
per ytterligare lekt samma dag   1 141   1 500
Storsamling (flera klasser)   4 566   6 000
Studiedag för lärare   8 370 11 000
 
SKRIVARLÄGER
Per dag   4 566   6 000
Fem dagar 20 925 27 500
 –
* Utöver arvodet tillkommer sociala avgifter som är 31,42 % för vanlig A-skattare, 15,49 % för ungdomar födda 1986 och yngre, 10,21 % för pensionärer födda 1938–1946. Arvodet som anges inkl. soc. avg. gäller F-skattare.
** Vid poesifestivaler och liknande där författaren enbart läser sin egen text tillkommer ingen moms på arvodet.
*** Klassbesök: en klass åt gången, ej fler än 35 elever.
 –
RESOR och eventuella hotellkostnader tillkommer. Milersättning: 18,50 kr/mil.
 
MOMS (25 %) tillkommer i de fall författaren är F-skattare eller momsregistrerad A- skattare. Författarbesök i skolan är momsfritt.
 
TRAKTAMENTE kan vid förhandsöverenskommelse utgå vid övernattning för a-skattare. Schablonbelopp heldag 220 kr, halvdag 110 kr. Avdrag för måltider mm, se mer detaljerad information på Skattesverkets broschyr Traktamenten och andra kostnadsersättningar.