Beviljade översättningar 2015

2015 fördelades Västra Götalands översättarstöd till fyra projekt:

  • Glänta produktion – översättning av Samira Motazedis (Iran) blogg ”En gång i veckan drömmer jag att jag är i Iran” inför utgivning i bokform.
  • 10TAL Bok – översättning av poeten Rasha Al-Qasims (Irak) dikter från arabiska till svenska inför utgivning i bokform.
  • Edition Diadorim Arts – översättning av Gui Mallons (Brasilien) essä Macroarte inför utgivning i  E-bokform.
  • Edition Diadorim Arts – översättning av Gui Mallons (Brasilien) pjäs Kungsgatan inför utgivning i E-bokform.

Klicka här för att läsa om Översättarstödet!