Översättarstödet

Utlysning inför hösten 2016

Västra Götalands översättarstöd är för översättning till svenska av invandrade författare som skriver på annat språk än svenska och söks av bokförlag tillsammans med författare. Det utlyses nu för andra året.

Stödet syftar till att synliggöra författare med invandrarbakgrund och öka förlagens ekonomiska möjligheter att satsa på dessa. Författaren, förlaget eller översättaren ska vara skriven i Västra Götaland.

Författarcentrum Väst har fått i uppdrag att administrera stödet.

Ansökningstiden sträcker sig från 15 augusti till och med 9 oktober 2016.

Klicka här för information om ansökan!

Stöd för provöversättning – ansök under våren 2016!

2016 inrättas även ett stöd för provöversättning. Syftet är att göra det lättare för författare att presentera sitt verk för potentiella förlag och därmed underlätta ansökan om översättarstöd för hela verket. Författaren eller översättaren ska vara skriven i Västra Götaland.

Klicka här för information om ansökan! 

Kontaktperson

Hedvig van Berlekom
hedvig.vanberlekom@forfattarcentrum.net