– Minskad och ojämlik bokutlåning i Göteborg – ny debatt 2016!

Antalet lån på Göteborgs stadsbibliotek har minskat med 409 000 mellan 2010 och 2015.
Förorternas utlåning har också sjunkit – förutom i Lundby – medan innerstadens och de välbeställda stadsdelarnas ökat.
Nya biblioteket 300 m2 påverkar statistiken, men sammantaget har utlåningen på Göteborgs olika bibliotek minskat med 327000.

Bibliotekarierna Kristian Schultz, Örgryte/Härlanda, och Håkan Grissler, stadsbiblioteket, ger i ett debattinlägg det s k flytande bokbeståndet (en utlånad bok stannar på det bibliotek där den lämnas tillbaka oavsett var den har lånats) skulden för utvecklingen.

kristian-schultz Håkan Grissler Foto-Fredrik Swedemyr

”Media flyter till de bibliotek där de reservationsbenägna låntagarna finns och utlåningstalen ökar där”, skriver de.

Bibliotekarierna påpekar att utlåningen styr stadens anslag till biblioteken och att detta leder till att ”bibliotek ställs mot bibliotek och fördelningen av resurser blir skev där redan rika stadsdelar får än mer medan fattigare områden får mindre”.

De anser att utvecklingen strider mot Göteborgs stads budgetmål för 2016 som ”är att Göteborg ska vara en jämlik stad där skillnader i livsvillkor ska minska”.

Bibliotekscheferna i Göteborg svarar att ”bibliotekens totala budgetramar (ser) olika ut och avgörs inte enbart av utlån och besök.”

stadsbiblioteket-3

De påpekar att det inte är hela den centrala mediebudgeten som fördelas utifrån antalet utlån och besök. Och att de pengar som går till biblioteken från stadsdelarna även fördelas utifrån sociala kriterier.

Cheferna skriver att det flytande bokbeståndet gör att ”en del av medierna (blir) gemensamma för hela staden.” Vidare att ”böckerna som byter bibliotek ger oss kunskap om våra användare och deras medievanor”.

De öppnar dock för förändringar: ”Kanske ska inte all media flyta framöver”. Men cheferna vill inte avskaffa systemet ”utan att tillvara erfarenheter och foga samman dem till nya lösningar.”

 TABELL:
Minskning stadsbiblioteket

−409000

Minskning i förorten + bokbussen

−118500

Ökning i främst innerstaden

80000

Nya biblioteket 300 m2

120500

Total minskning av utlåningen

−327000

Lånesiffrorna är i huvudsak tagna ur bibliotekariernas debattinlägg, när det gäller 300 m2 kommer de direkt från Göteborgs stadsbibliotek. Olika biblioteks särskilda siffror finns i inlägget.

BAKGRUND

2012 öppnade biblioteket 300 m2 i Brunnsparken. Många har lånat där istället för på stadsbiblioteket eller förorternas bibliotek. Så 300 m2 har bidragit till dessas minskade utlåning.

Frågan är hur mycket. Ett nytt bibliotek lär också i sig öka antalet utlån, alltså lånen omfördelas inte bara mellan biblioteken. Utan 300 m2 hade utlåningen sannolikt totalt sett varit än mindre.

Den sjunkande utlåningen av böcker i Göteborg är också en del av en trend för landet i stort. Och Håkan Grissler har i tidigare debattinlägg (se 2014 och 2015 i spalten här bredvid) pekat på att bokbeståndet minskade kraftigt i samband med en kraftig utgallring inför stadsbibliotekets återöppnande (efter ombyggnad) 2014. Så det kan vara svårt att avgöra hur mycket av minskningen som beror på flytande bestånd och annat.

PETER NILSSON (12 september 2016)

Vi publicerar här de bägge debattinläggen (ur Göteborgs stadsbiblioteks interna nyhetsbrev) – se länkar under Litteraturpolitik & bibliotek/Debatt om utlåning m m på Göteborgs stadsbibliotek i kolumnen till vänster här bredvid.

Vi välkomnar läsarnas tankar och synpunkter! Skriv till peter.nilsson@forfattarcentrum.net