– Reaktioner m m på debatten om Göteborgs stadsbibliotek

Ledningen för Göteborgs stadsbibliotek har efter bibliotekarie Håkan Grisslers debattinlägg i vårt nyhetsbrev Litteratur i Väst 21 maj – klicka här för att läsa debattinlägget – gått ut med helt andra siffror vad gäller antalet utgallrade böcker. Den säger på stadsbibblans blogg att allt är normalt och att utgallringen endast skulle ha varit nio procent.

Efter att dessa nya siffror ifrågasatts i bloggen lovar stadsbiblioteket 22 maj att återkomma och förklara sig ytterligare ”imorgon”. Men 21 dagar senare – 12 juni – har fortfarande ingen förklaring kommit.

Håkan Grissler – som skrev debattinlägget – vidhåller de siffror han har fått av den för statistiken ansvariga bibliotekarien: En 35 – 40-procentig minskning av antalet böcker sedan man började gallra ut inför stadsbibliotekets ombyggnad.

Det verkar pågå en strid om verklighetsbeskrivningen på Göteborgs stadsbibliotek.

Nyhetsbrevet Litteratur i Väst avser att återkomma i ämnet.

Klicka här för att läsa krönikan 24 maj av GP:s kulturchef Gabriel Byström apropå Håkan Grisslers debattinlägg

Klicka här för att lyssna på en intervju med Håkan Grissler på Radio P4 Göteborg 26 maj.