– 2015 – Håkan Grissler om flytande bokbestånd

Stadsbiblioteket och flytande bestånd – en dålig relation

(Ur ett debattinlägg i Göteborgs stadsbiblioteks interna nyhetsbrev våren 2015).

Det finns många kvalitativa aspekter på flytande bestånd men låt oss börja med de kvantitativa, utlåningsstatistiken.

Håkan Grissler Foto-Fredrik Swedemyr

Håkan Grissler, bibliotekarie på Göteborgs stadsbibliotek

Vi utgår från siffrorna för 2010 – ett år helt oanfrätt av flytande bestånd, då Stadsbiblioteket ännu inte hade stängts – och jämför med siffrorna från 2014 och fram till mars i år. Vi kan då konstatera att utlåningen på Stadsbiblioteket sjunkit med över 30 %. Vissa månader är minskningen nära eller över 50 %. Så här ser det ut månad för månad ifrån öppnandet:

Detta är exceptionellt dåliga siffror men naturligtvis går det inte att lägga hela skulden på flytande bestånd.

Först en nyansering. Stadsbiblioteket har numera en ”filial” 300m2. Hade inte denna funnits skulle säkert utlåningstalen varit högre vid Stadsbiblioteket. Men 300m2 tar också lån från övriga bibliotek och media som lånas ut på 300m2 är även media från stadsdelsbiblioteken.

Å andra sidan så har nu biblioteket vid Götaplatsen utökat öppethållandetiderna rejält. Där finns nu också fler besökare än förr. Dessutom brukar ett nyöppnat bibliotek initialt höja utlåningen rejält.

Att det uppseendeväckande dåliga resultatet på något sätt har att göra med flytande bestånd är en mycket stark hypotes.

Men det finns delförklaringar.

”Det som gjorde biblioteket stadsbiblioteksmässigt, det rika urvalet av skön- och facklitteratur, har till stor del försvunnit.”


En är
de stora utgallringarna som företagits under senare år, med stor säkerhet har det skett en halvering av Stadsbibliotekets mediebestånd under en tioårsperiod . Det som gjorde biblioteket stadsbiblioteksmässigt, det rika urvalet av skön- och facklitteratur, har till stor del försvunnit.

I månadsstatistiken för januari kan vi se svart på vitt hur flytande bestånd dränerar Stadsbiblioteket på media.

Här kan man observera att biblioteket lånade ut 3495 skönlitterära böcker och fick tillbaka 2584, en skillnad på drygt 900. När det gäller cd lånades 2175 stycken, tillbaka kom 1455. Detta blir en skillnad på drygt 700, alltså ”försvann” en tredjedel av det som lånades ut.

I februari lånades 2698 böcker ut i Natur/Miljö…, 1952 lämnades tillbaka på SB.

Så ser det också ut genomgående på Stadsbiblioteket. Det går inte heller att se någon trend mot utjämning: Stadsbiblioteket ”förlorade”ca 500 skönlitterära böcker i oktober och lika många i februari. När det sedan blir fullt på stadsdelsbiblioteken skickas media tillbaka till Stadsbiblioteket – men hur mycket och vad? Här finns ingen statistik och vi får gissa.

Det finns även det som biblioteken har svårare att rå på, som teknikutvecklingen. Nedladdningen av film och musik ökar och självklart berörs cd- och dvd-utlåningen negativt. Men detta är bara en av faktorerna bakom raset. Till en del tar stadsdelsbiblioteken över Stadsbibliotekets tappade lån.

Men bilden är inte entydig: Hammarkullen, Hjällbo, Bergsjön och Västra Frölunda går tillbaka, Biskopsgården är kvar på status quo medan Majorna, Angered och Härlanda ökar.

Totalt har dock folkbiblioteken i Göteborg tappat ca 400 000 utlån om man jämför 2010 med 2014.

Flytande bestånd lanseras som en demokratisk metod för att låta kommuninvånarna själva bestämma över hur bibliotekens innehåll ska se ut, det vill säga finns det många barnfamiljer i ett område så kommer de att se till att det blir många barnböcker på områdets bibliotek.
Likadant skulle gälla kategorierna lyrikintresserade, arabisktalande, deckarläsare.

Men vad det liknar mer är ett nyliberalt tänkande – det är på de bibliotek som har aktiva användare som drar vinstlotten och de biblioteken ligger oftast i de välbeställda områdena.

Vi har fått ett nyckfullt system – i går fanns inga operettskivor på Stadsbiblioteket; i dag ingen balettmusik, det skapar merarbete och försvårar arbetet med läsbefrämjandet.

Flytande bestånd är ett system med omisskännliga marknadsmässiga drag. Det är socialt orättvist och gynnar strömlinjeformade produkter framför det kvalificerade och mer sammansatta. Dessutom har flytande bestånd en mycket dålig förankring hos personalen.

”Ett nytt Stadsbibliotek, som har varit stängt två år och kostat 240 miljoner kronor, kan inte tillåtas att minska sin utlåning med en tredjedel, eller från 1 miljon till 700 000 utlån.”

Men till syvende och sist är flytande bestånd ett stort fiasko när det kommer till utlåningsstatistiken.

Ett nytt Stadsbibliotek, som har varit stängt två år och kostat 240 miljoner kronor, kan inte tillåtas att minska sin utlåning med en tredjedel, eller från 1 miljon till 700 000 utlån.

Vi behöver en ny inriktning för Göteborgs Stadsbibliotek, där kvalitet, bildning och läsning blir hörnpelare – så som den nya bibliotekslagen föreskriver.

I den utvecklingen är det nödvändigt att avveckla det misslyckade experimentet flytande bestånd och påbörja en diskussion om hur folkbiblioteken, inom bibliotekslagens ramar, kan möta en allt mer digitaliserad värld.

Håkan Grissler, bibliotekarie på Stadsbiblioteket