Litteraturpolitik & bibliotek

Författarcentrum Väst deltar aktivt i den litteraturpolitiska debatten, lokalt, regionalt och på riksplanet.

Vi har bidragit till avsnitten om litteratur i Västra Götalands kulturplan, likaså har vi via Författarcentrum Riks och Sveriges Författarförbund gett synpunkter på den statliga litteraturutredningen inför regeringens efterföljande proposition.

I vårt nyhetsbrev Litteratur i väst har vi öppnat för debatt kring frågor som vi bedömer ha stort offentligt intresse. Exempel på sådana frågor är hur bokbeståndet och annat har påverkats av ombyggnaden av Göteborgs stadsbibliotek, Ungerns roll på Bok & Bibliotek 2015 och den hotande stängningen av succébiblioteket 300 kvadratmeter på Södra Hamngatan.

Botanisera gärna under Litteraturpolitik i spalten till vänster!

I Halland har vi land annat medverkat till ”Sju punkter för litteraturen I Halland” – klicka här för att läsa mer om detta program.