Romska och resandeberättelser i väst

En unik romsk-resande-svensk satsning

För aktuell information – klicka här för att komma till Färfattarcentrum Västs startsida!

Den ohörda historien – Romska & resandeberättelser: Försläpp på Bokmässan – torsdag 22 september

Vi är mycket stolta över att på Bok & Bibliotek 2016 kunna presentera antologin Den ohörda historien – Romska och resandeberättelser. Genom att själva skriva ner sina livs historier har antologins författare inte enbart tecknat ner sin egen berättelse, utan också gett ett starkt bidrag till vår gemensamma historia. Försläpp sker på Bokmässan, då några av författarna kommer att läsa utdrag ur sina texter.

Datum: Torsdag 22 september Tid: 14.45 Plats: Litteraturscenen (Författarcentrums och Författarförbundets gemensamma scen), Bokmässan.

Bokrelease

Tid: 17.30
Plats: Göteborgs Litteraturhus, Herulins plats
Medverkande: Bagir Kwiek, Celina Adamsson, Bennie Åkerfeldt och andra av antologins författare.
Fri entré
Arrangör: 
Författarcentrum Väst

Den unika antologin med berättelser av romer och resande i Västra Götaland är klar! Genom att skriva ner sina livs historier har författarna också gett ovärderliga bidrag till vår gemensamma historia.

Vi i majoritetsbefolkningen i Sverige vet ofta väldigt lite om våra med-medborgare romerna och de resande liksom om de EU-romer vi idag möter på gator och torg.

Den ohörda historien kan förhoppningsvis bli en länk mellan mellan våra kulturer och mellan det förflutna, nuet och framtiden.

Författare: Bagir Kwiek, Bennie Åkerfeldt, Kurt Magnusson, Celina Adamsson och Alex Skoglund Adamsson, Ajten Berlafa, Robert och Rade Simonović, Georgeta Baicu och Adela Jedu.

_________________________________________________________________________

Om projektet

För första gången genomförs nu ett större romskt-resande-svenskt samarbete kring romskt och resandeberättande och litteratur.

Romsk och resandelitteratur och romskt och resandeberättande är tämligen okända för den svenska allmänheten. Både romerna och resandena själva och vi i majoritetsbefolkningen har ett intresse av att få ta del av denna okända historia. Författarcentrum Väst vill genom projektet Romska och resandeberättelser på olika vis bidra till detta och lyfter tillsammans med romska och resandeaktörer i väst fram dessa berättelser. Satsningen är också ett sätt att i praktisk handling och på vårt område visa solidaritet med en utsatt folkgrupp.

Vi väver in Romska och resandeberättelser i vår ordinarie verksamhet, exempelvis hade vi romskt/resande tema på Forum för poesi och prosa våren 2015. Vi ordnar också särskilda evenemang och vänder oss även till de hemlösa EU-romer som tigger på gatorna.

Antologi

Under 2015 erbjöd vi kurser i skrivande på svenska för romer och resande och i år påbörjades arbetet med antologin Romska och resandeberättelser. Vi vill uppmuntra romer och resande i väst att skriva/sammanställa sina egna eller äldre släktingars berättelser. Vi samarbetar med författaren och kulturskribenten Malin Lindroth, som också höll i skrivarkursen. 

 

Vi samverkar i Romska berättelser med Romska rådets kulturgrupp och Kulturgruppen för resandefolket, enskilda aktiva romer som författaren Bagir Kwiek samt en rad andra organisationer och enskilda.

Fler exempel på aktiviteter och verksamheter som hittills har ägt rum finns på underlänkarna till denna sida – inte minst Detta har hänt – klicka här för att komma dit.

 

 

 

 

 

 

Vi samverkar i Romska berättelser med Romska rådets kulturgrupp och Kulturgruppen för resandefolket, enskilda aktiva romer som författaren Bagir Kwiek samt en rad andra organisationer och enskilda.

Fler exempel på aktiviteter och verksamheter som hittills har ägt rum finns på underlänkarna till denna sida – inte minst Detta har hänt – klicka här för att komma dit.