Litteraturombud

Hjälp oss att sprida information om litteraturen i Västra Götaland – bli litteraturombud för Författarcentrum Väst!

Författarcentrum Västs nyhetsbrev berättar om vad som händer inom litteraturens område i väst: nyutkomna böcker, intressanta arrangemang mm. Att vara litteraturombud är snäppet över att ta emot vårt nyhetsbrev – man åtar sig att också försöka sprida informationen vidare på sin arbetsplats. Exempelvis genom att skicka den vidare till kolleger och andra tänkbart intresserade, eller att sätta upp den på anslagstavlor.

Ca 100 personer på olika håll i Västra Götaland, är idag litteraturombud för Författarcentrum Väst. Som litteraturombud bestämmer du själv din ambitionsnivå.

Hör gärna av dig till Författarcentrum Väst för ytterligare information.

peter.nilsson@forfattarcentrum.net eller 031-41 63 19