Arvodering av författare i Halland

Ett möte mellan Kultur i Halland, SFF/FCV-nätverket i Halland och Författarcentrum Väst hölls 25 februari 2014 på Region Halland.

Utgångspunkten för samtalet var arvoderingen av författarbesök i Halland men det kom även att handla om andra frågor.

1. Litteraturen bör ges samma möjligheter som övriga konstformer att bokas för evenemang inom skolan, d v s kunna komma i åtnjutande av det 50-procentiga regionala arrangörsstödet. Inte minst bör detta vara en självklar konsekvens av att litteraturen finns med som ett eget konstområde i Hallands nya kulturplan.

2. Utbudskatalogen från Hallands bildningsförbund och KiH bör innehålla samtliga författare i SFF/FCV-nätverket. Subventioneringen av arvode som idag gäller ett par utvalda författare bör likaså kunna omfatta nätverkets alla författare.

3. Utgångspunkten för bokningar av författare är Sveriges Författarförbunds arvodeslista.

4. FCV kan på sin hemsida länka till presentationer av FCV-medlemmarna i nätverket – dessa blir på så vis underlag vid bokningar. De författare som endast är med i SFF får till KiH på annat vis tillhandahålla sina presentationer.