Nätverket FCV/SFF

SFF-författarträff i Halmstad 26 mars 2015

En engagerad och livlig författarträff blev det torsdagen den 26 mars på Café Strandgatan 20 i Halmstad. Då samlades vi – ett tiotal aktiva författare i det halländska författarnätverket bestående av medlemmar inom Sveriges Författarförbund och Författarcentrum Väst.

av Anna Pia Åhslund

IMG_4350

Författarnätverket i Halland (SFF + FCV) pratar ihop sig. Från vänster syns Sara Beischer, Jonna Berggren, Angelica Ahlefelt-Laurvig, Mymmel Blomberg, Uno Grönkvist och Edda Kraezmer. Med ryggen mot kameran: Anna Pia Åhslund. Foto: Monika Häägg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som regionombud för Sveriges författarförbund ville jag gärna berätta om mina erfarenheter av uppdraget hittills. Men tanken var också att få en sällsynt chans att helt enkelt träffa kolleger och prata om våra bokliga mödor och glädjeämnen.

Tre viktiga punkter diskuterades:
1. Författarekonomi och litteraturens tillgänglighet.
2. Samrådsgrupp av professionella kulturskapare för Region Halland.
3. Utvecklingsidéer för Halländsk bokmässa 2015.

Författarekonomi och litteraturens tillgänglighet

Tillgängligheten till den litteratur och de författare som verkar i Halland behöver bli bättre för skolor, vården och äldreomsorgen i regionen. Hand i hand med detta går en nödvändig förbättring av författarnas ekonomiska förutsättningar i Halland. Vi enades om att:

A. Litteraturen bör ges samma möjligheter som övriga konstformer att bokas för evenemang inom skolan, d v s kunna komma i åtnjutande av det 50-procentiga regionala arrangörsstödet. Inte minst bör detta vara en självklar konsekvens av att litteraturen finns med som ett eget konstområde i Hallands nya kulturplan.

B. Utbudskatalogen från Hallands bildningsförbund och Kultur i Halland, som går ut till vården och föreningslivet, bör innehålla samtliga författare i SFF/FCV-nätverket. Subventioneringen av arvode som idag gäller ett par utvalda författare bör likaså kunna omfatta det halländska nätverkets alla författare.

C. Utgångspunkten för bokningar av författare bör vara Sveriges Författarförbunds arvodeslista.

Samrådsgrupp av professionella kulturskapare för Region Halland

Vi tycker att kulturskaparperspektivet bör stärkas inom regionens samråd och beslutsprocesser. Därför förespråkar vi en samrådsgrupp av professionella kulturskapare – däribland naturligtvis representanter för ord-området! – som kontinuerligt är med i regionens kulturutvecklingsarbete.

Vi som jobbar ”på golvet” med kultur i Halland behöver en kanal för regelbundna kontakter med regionförvaltning och -politiker. Sådana råd finns redan och ses som viktiga resurser, bland annat i regionerna Jämtland/Härjedalen/Västernorrland, liksom i Uppsala län och Östergötland.

Ett kultursamråd engagerar och är viktigt för att kulturskapare ska kunna bo och försörja sig i regionen. Det konstområdesövergripande samrådet ger också ett mervärde: man får inblick i andra konstområden än det egna, vilket ger tvärkulturell stimulans och kan bli en resurs i skapandet av nästa kulturplan, lika väl som för halländskt kulturliv i stort.

Utvecklingsidéer för Halländsk bokmässa 2015

Vi som jobbar med litteratur och skrivande i Halland har fått en ny, spännande mötesplats tack vare Halländsk bokmässa som hölls för första gången på Stadsbiblioteket i Halmstad 29 november 2014. Till årets uppföljande evenemang Halländsk bokmässa 2015 på Stadbibliotket/Komedianten i Varberg 28 november önskar vi:

oo Bättre spridning av publicitet inför mässan 2015.
Sponsorer – hur hittar man dem? Uno G. har erfarenhet och idéer.

oo Locka en mer aktiv publik genom att erbjuda workshops och tema-föreläsningar eller debatter om exempelvis:
o Utgivning på eget förlag
o Bokhandelns kris (gärna med lokala bokhandlare, Laholms bokhandel som jobbar på egensinnigt vis + upphovspersonerna till Bokbörsen på webben (Dessa finns tydligen i Halmstad!) Något om en historikers syn på bokens framtid-Rasmus Fleischer.
o Barnperspektiv – hur jobba med text och bild?

oo Lyft fram de lokala författarna på ett bättre sätt – inte kul att ha bokprat inför 3–4 åhörare. Satsa på publikdragande namn: Henning Mankell / Jan Myrdal / Sara Beischer – alla med hemvist i Halland.

Till sist

En återkommande författarscen som bjuder publiken på uppläsningar både av halländska författare och av författare som kommer från övriga landet – var också ett önskemål som vi diskuterade livligt.”