Arrangörsstöd

I Västra Götaland finns ett arrangörsstöd som är unikt i landet. Du möjlighet att söka stödet när du anordnar författarbesök för barn och ungdom mellan tre och 19 år.

Så länge författaren är västsvensk, eller bokas för minst tre evenemang, kan Västra Götaland subventionera författarbesöket med hälften av författarens arvode och hela kostnaden för resa, logi och traktamente.

Om du vill arrangera författarbesök för elever på dagtid i anslutning till Forum för poesi och prosas program går stödet att söka för samtliga programsatta författare, inte bara västsvenska, så länge besöket sker på samma ort som Forum för poesi och prosakvällen.

Se Forum för poesi och prosas hemsida för aktuellt program (här) och läs mer om vårt nätverk för svensklärare och skolbibliotekarier, Poesi och prosa i skolan, här.

Ytterligare detaljer om Västra Götalands arrangörsstöd och anvisningar för ansökan hittar du här.