Om oss

Författarcentrum Syd

Författarcentrum Syd omfattar Skåne, Blekinge, Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län. Föreningen har drygt 350 medlemmar. Genom författarförmedlingen bokar Författarcentrum Syd årligen ca 400 författarbesök och framträdanden. Vi är också arrangör av litterära arrangemang, både i egen regi och genom olika samarbeten med andra föreningar och kulturaktörer i regionen.

Författarcentrum Syd driver den litterära scenen och  mötesplatsen Poeten på hörnet i Malmö i ett samarbete med Katarina Mazetti. Författarcentrum Syd är initiativtagare och medarrangör av en stor konferens om barn- och ungdomslitteratur i Hässleholm i samarbete med Region Skåne/Kultur Skåne, Länsbibliotek Jönköping, Region Kalmar, Länsbibliotek Sydost samt Hässleholms stadsbibliotek. Ett annat återkommande större samarbetsprojekt är Skånska bokmässan som vi arrangerar tillsammans med Skånes hembygdsförbund med olika teman.

Författarcentrum Syd bedriver sin verksamhet med ekonomiskt stöd från Statens Kulturråd, Malmö stad och  Region Skåne.

Logo Kulturrådet

Logga Region Skåne

Logo Malmö kulturstöd