Podium

Podium grundades 1998 av Författarcentrum Öst för att pröva möjligheterna med podium_loggaprint-on-demandteknik. Initiativet kom från författarna Jan Myrdal, Peter Curman och Lars Forssell. Podium gav fram till 2014 ut böcker på Sveriges nationella minoritetsspråk och klassiker i nytryck. Via Podium Distribution kunde medlemmar i Författarcentrum ge ut nyskrivna och tidigare utgivna böcker.

Tyvärr tvingades Podium, på grund av nedläggning, från hösten 2014 att stoppa utgivningen.

Anledningen till beslutet är att verksamheten i sin dåvarande form inte längre gick att finansiera långsiktigt. Då Podiums smala men viktiga utgivning inte alstrar en vinst är den beroende av bidrag utifrån. Sedan 2011 kan vi inte längre söka verksamhetsbidrag, utan bara bidrag till konkreta projekt. Det gör att all kontaktskapande verksamhet, projektutveckling, kansliarbete, löpande hyra och löneutbetalningar som faller utanför ett konkret projekt idag inte går att finansiera. Ett icke beviljat projektstöd skulle innebära en förlust, varje projekt en risk, i en ekonomi som redan saknar marginaler.