Läsning Pågår Stockholm


Under hösten 2016 kan Stockholms alla årskurs 8-klasser få kraftigt subventionerade författarbesök från några av Sveriges bästa ungdomsboksförfattare. Författarcentrum erbjuder detta i samarbete med Utbildningsförvaltningen/Medioteket och Kulturförvaltningen. Erbjudandet gäller Stockholms stads alla grundskolor, kommunala som privata. Den enda kostnaden för skolan är anmälningsavgiften 875 kr/lektion á 60 minuter. Författarnas arvode, som är minst 3 000:-, betalas av Stockholms stad. Aktuella veckor för höstens författarbesök är 46, 47, 48 och 49.

Medverkande författare

Författarna som deltar i projektet har alla skrivit böcker som lämpar sig för åk 8. Syftet är att dessa möten med författarna, som berättar om skrivande och läsning, ska väcka elevernas läslust, stimulera den språkliga kreativiteten och inspirera dem till att skriva egna texter. Författaren besöker en klass i taget, i klassrummet, en lektion/klass. Hela listan med medverkande författare hittar du här.

Särskola eller resursklass?

Kontakta oss på Författarcentrum så hjälper vi gärna till att anpassa författarbesöket efter klassens speciella behov, både vad gäller tidpunkt för besöket och önskemål om författare. Vi har exempelvis en särskild lista med författare som är vana vid att besöka särskoleklasser. Den hittar du här.

Anmälan

Anmälan stänger 22 september. Fram till dess den tiden görs bokningarna av författarbesöken fortlöpande. Anmälan är bindande. Du hittar anmälningsformuläret här som word-fil och här som pdf.

Böcker

Till alla kommunala skolor distribueras en gruppuppsättning böcker på minst 10 exemplar i god tid före författarbesöket enligt det avtal som respektive skola har med Mediotekets cirkulationsbibliotek. Gruppuppsättningen kan innehålla blandade titlar av bokad författare. Kom ihåg att man kan komplettera antalet böcker genom att låna på skol- eller folkbiblioteket. Observera att Medioteket inte längre kan distribuera böcker till friskolor. Information om Cirkulationsbibliotekets böcker får du av Clarisa Rolandi-Ronge, tel: 08-508 33 952.

Kontakt Författarcentrum:
Fredrik Lagerqvist, 08-611 58 04