Läsning Pågår Linköping

Läsning Pågår Linköping är en lässatsning som erbjuder författarbesök till skolår 1 (nytt för 2016) och 3 i Linköpings kommun. Syftet är att mötet med författarna, som berättar om skrivande och läsning, ska väcka elevernas läslust, fantasi och nyfikenhet att utforska språket. Erbjudandet gäller kommunala grundskolor och enskilda kommunala skolor. Författarbesöken finansieras av Linköpings kommun (ordinarie kostnad för ett författarbesök är från 3000:-).
Författarbesöken för årskurs 1 äger rum under vårterminen. I höst är det årskurs 3 som får besök, under veckorna 41-42. Varje klass får besök av en författare under en lektion (60 minuter).

Linköpings kommun förser skolklasserna med böcker av bokad författare. Böckerna skickas ut vid höstterminens start efter att Författarcentrum Öst bokat in författarbesöket. Varje skola får efter besöket behålla böckerna i sitt skolbibliotek.

De författare som deltar i satsningen har alla skrivit böcker som passar till målgruppen. Presentationer av 2016 års författare för årskurs 3 finns här.

Anmälningsblankett för skolorna finns här i pdf-format och som word-fil här. Sista anmälningsdag är 27 maj.

Kontaktperson, Författarcentrum Öst:
Fredrik Lagerqvist, 08-611 58 04, fredrik.lagerqvist@forfattarcentrum.net

Läsning Pågår Linköping är ett samarbete mellan Linköpings kommun och Författarcentrum Öst.