Nationella Skolbiblioteksgruppen


Författarcentrum ingår i Nationella Skolbiblioteksgruppen, ett nätverk av svenska organisationer som alla har intresse av att skolbiblioteken bevaras, stärks och utvecklas.

Skolbiblioteksgruppen fungerar som en mötesplats för information och samverkan och arbetar för att:

  • inspirera alla som verkar inom skolan att uppmärksamma betydelsen av väl fungerande skolbibliotek.
  • uppmärksamma bibliotekets möjligheter att stödja pedagogisk förnyelse.
  • främja debatten om bibliotekets roll i skolan.
  • sprida kunskap om goda exempel.
  • samverka på nationell nivå för att stödja och uppmuntra utvecklingen av landets skolbibliotek i ett skolutvecklingsperspektiv.

Information om Nationella Skolbiblioteksgruppen finns på Nationella Skolbiblioteksgruppens webbplats.