Centrumbildningarna

Centrumbildningarna är ett gemensamt namn för de tolv föreningar som organiserar de fria professionella utövarna inom respektive konstområde. Centrumbildningarna verkar för att bredda arbetsmarknaden och förbättra villkoren för sina medlemmar genom arrangemang, nätverk och nya mötesplatser. Centrumbildningarna uppbär bidrag för sitt arbetsförmedlade arbete från Statens kulturråd.

I Centrumbildningarma ingår Centrum för dramatik, Centrum för fotografi, Danscentrum, Filmcentrum, Författarcentrum, Illustratörcentrum, Konsthantverkscentrum, Konstnärscentrum, Musikcentrum, Musikcentrum Väst, Teatercentrum och Översättarcentrum.

För att komma till Centrumbildningarnas gemensamma webbportal, klicka här.