Historik

I maj 1967 skickar författarna Siv Arb, Peter Curman och Gösta Friberg ut  ett upprop till sina kollegor med rubriken ”Aktivera författarna!”. Uppropet manar till att bryta författarnas ”isolering” och till ett ”radikalt nytänkande vad beträffar författarens roll i samhället och hans möjligheter att nå en bredare publik”.  I uppropet skissas ett förslag på hur en förmedlingsverksamhet ska byggas upp med syfte att öka kontakterna mellan författarna och deras läsare. 140 författare svarar på uppropet och anmäler att de är intresserade av att göra uppläsningar och andra typer av uppdrag. Den 1 september samma år startas Författarcentrums förmedlingscentral på Västerlånggatan 15 i Gamla stan i Stockholm. Gun Qvarzell anställs  som författarförmedlare och avlönas av förlagen Bonniers, Norstedts, Rabén & Sjögren och Wahlström & Widstrand. Minimihonorar för författaruppdrag fastställs till 200 kr + resa och traktamente.

 

 

Originalet till uppropet som var startskottet på Författarcentrums verksamhet 1967.

Redan 1968 har Författarförmedlingen blivit etablerad och AMS tar över finansieringen av den arbetsförmedlande verksamheten. Mellan åren 1972 och 1976 regionaliseras föreningen och delas upp i Författarcentrum Öst, Väst, Norr och Syd.

Vid sidan av Författarförmedlingen startar också en omfattande projektverksamhet med syfte att sprida litteraturen i samhället. Författarcentrum engagerar sig i ”zigenarfrågan”, bedriver uppsökande verksamhet på fångvårdsanstalter, sjukhus och skolor och genomför olika kulturpolitiska aktioner.