Om oss

fcriksombud_gbg2014Författarcentrum är en ideell förening för yrkesverksamma författare som startades 1967 på initiativ av författarna Siv Arb, Peter Curman och Gösta Friberg.

Syftet med Författarcentrums arbete är att sprida litteraturen i samhället, skapa möten mellan författare och deras läsare, verka för en breddning av kulturutbudet och slå vakt om åsikts- och yttrandefriheten. Författarcentrum är indelad i fyra regioner: Författarcentrum Öst, Väst, Norr och Syd. Dessa samarbetar i Författarcentrum Riks. Författarcentrum Riks har en egen ordförande och styrelsen består av representanter från de fyra regionerna. På årsmötet representeras varje region av fyra delegater som utses på respektive regions årsmöte.

Författarcentrum Riks erhåller årligen anslag från Statens kulturråd som fördelas till de fyra regionerna. Anslaget från Kulturrådet finansierar en stor del av verksamheten och ger möjlighet att bedriva en rikstäckande författarförmedling.

Författarcentrum Riks
Monbijougatan 17 E
211 53 Malmö

Ordförande för riksstyrelsen: Namdar Nasser

Bilden: Styrelse och ombud från hela landet på Författarcentrums riksårsmöte i Göteborg 2014, här samlade framför Litteraturens hus. Foto: Anna Alsmark