Provins på Stockholms litteraturmässa 16 april

provins-logo-1

Ni missar väl inte att Provins är på Stockholms litteraturmässa 16 april?

Att vara skrivande i Norrland – samtal mellan författarna Malin Nord och Elin Olofsson utifrån deras  brevväxling i det aktuella numret av tidskriften Provins.  Pernilla Berglund, redaktör för tidskriften Provins, presenterar.

Stockholms Kulturhus, Biblioteket Plattan, 12:15–13:00:

Läs mer på: http://litteraturmassan.se/