Provins

provinsNorrländska litteratursällskapets tidskrift Provins grundades 1953 och utkommer sedan 1982 regelbundet med fyra nummer årligen. Från nummer 1/2011 är redaktören Erik Jonsson, litteraturvetare från Umeå.

Provins nominerades till ”Årets kulturtidskrift” 2011.

Läs mer om Provins och beställ en prenumeration här.

Provins egen hemsida hittar du här.