Norrländska litteratursällskapet/FC Norr på Littfest

Under Littfest – Umeås internationella litteraturfestival 2015, 12-14 mars finns Norrländska litteratursällskapet/Författarcentrum Norr på plats i Umeå.

Programmet för Littfest 2015 hittar du här

Under torsdagen 12 mars anordnar Norrländska litteratursällskapet/FC Norr, tillsammans med Littfest och Det litterära Västerbotten/Länsbiblioteket i Västerbotten en heldags författarstafett. Syftet är att ge verksamma författare med västerbottensanknytning och/eller författarmedlemmar i Svenska Författarförbundet och/eller Norrländska litteratursällskapet/FC Norr möjlighet att kort presentera sig och sin produktion för både allmänhet och potentiella arrangörer under en heldag. Allt som allt deltar ett tiotal författare, alla i olika stadier av sina författarskap och verksamma inom olika genrer. Gratis inträde.

På kvällen firas också, på Bokcafé Pilgatan, att det första numret av Provins 2015 just utkommit. Under kvällen kommer de nytillträdda redaktörerna, Pernilla Berglund och Helena Fagertun, att presentera sig och det nya redaktionsrådet. Årets första nummer lägger tonvikten vid frågan om behovet av en kulturtidskrift som utgår ifrån norra Sverige. Här bjuds på läsningar av poeten Tove Mörkberg, som medverkar med dikter i numret och av Malin Nord, romanförfattare som kommer läsa en nyskriven text, samt är del av det nya redaktionsrådet.

Det går naturligtvis även utmärkt att besöka Provins vid bokborden under Littfest fredag och lördag. Passa på att träffa de nya redaktörerna och det nya Provinsrådet, spana in äldre nummer, bli medlemmar i föreningen eller teckna en prenumeration.

Sist men inte minst ska nämnas att Norrländska litteratursällskapet/FC Norr som vanligt kommer att lägga årsmötet i anslutning till Littfest. Årsmötet hålls fredag 13/3, 10.00-12.00.