Verksamhet

Författarcentrums uppgift är att föra ut litteraturen i samhället, öka kontakterna mellan författarna och deras läsare, verka för en breddning av kulturutbudet och slå vakt om åsikts- och yttrandefriheten. Vi förmedlar författarbesök, driver läs- och skrivfrämjande projekt samt arrangerar och medverkar i litterära evenemang.